Jamuna Dhaki Today Episode | উকির কেনো যমুনাকে বয়ান পরিবর্তন করতে বলে?

jamuna dhaki

Jamuna Dhaki 26 December Full Episode – Jamuna Dhaki is one of the best Indian Bangla serial right now. Its popularity Increase day by day. So if you like this serial, read this post first to last.

Ajkar first part a amra dakta pacci, RJ Sangit ar baba ka bola, sa tader biyer vat kapor ar vat kacca. Sa tokon RJ ar babaka phone dea bola, apnar maya kub krap obosta korca.

Sa bolca, apnar mayar onk besi saja hoea jabe jodi sa emon kicu korte taka. Tokon sa bolca, apnader jonno amra aj bira jata parci na. Bira gala sokola amake krap bolca, amr mayaka krap bolca.

Jamuna dhaki today full episode youtube | jamuna dhaki live | jamuna dhaki serial zee bangla

Sa bola, apnar Bouma Jamuna r apnar cala amader life ta ses kora deaca. Ai bola sa phone kata dai.

Tokon Sangit janta cai, sa ki bolca. Tokon Sangit ar baba bola, RJ jmon pagol hoea gaca, tmon RJ ar father o pagol hoea gaca. Sa tar mayar moto unmat korca.

Tokon Sangit ar baba bola, tomake eto kicu korar sahos deaca ka. Tomake vat kawar dayatto deaca ka. Tokon RJ bola, Apnar cala Sangit ai odikar Deaca. Tokon sai kana RJ ukil cola asa.

Aidike jamuna practice room a cola asa. Sa Shilpir kace janta cai ka korlo ei sob. But shilpi kicu bolta para na. Tar matai kmon korca sa ai bola abr oggan hoea jai.

Jamuna dhaki serial | zee5 jamuna dhaki today episode | zee bangla serial jamuna dhaki today full episode

Aidike RJ ar ukil asa bola, apnara ektu statement change koren tate ei mayatar life abr ager moto tik tak hoea jabe. Bises kora Jamuna jodi statement change kora ta hole ai mayar life ta ektu simple hoea jabe.

Tokon RJ, jamuna ka phone dea bola, Shilpi kmon ace. Tokon jamuna janta cai, Tumi janla ki kora. Tokon RJ bola, shilpi ka sa nija lok dea maraca.

Tokon RJ ka jamuna bola, sa kono vabe RJ ka cara dibe na. Tokon RJ ar kas taka phone nea Ukil bola, jamuna tumi RJ ar jonno ektu statement change koro. Tate RJ r sasti hobe na. R baki sai duijon jail a takbe. Ta suna jamuna bola sa kono vabe eta ragi hobe na.

Zee bangla serial jamuna dhaki today episode | today’s episode of jamuna dhaki | jamuna dhaki todays episode on airtel tv

Ai suna ukil onk besi raga jai. Ukil jamuna ka raga jea onk kota bola. Tokon ukil jamuna ka threat dai. Tate jamuna aro besi raga jai.

Tokon jamuna bola, jamuna kmon sata sokola jana gace. Tai Apni r amake kicu bolben na. Eta apnar nijar koti hobe. Januna r ukil ai nea kota katakati korte taka.

Tokon jamuna ukil ka bola, apnake jno ei barita r na daki. RJ kao jamuna okan taka cola jata bola.

Aidike RJ almari taka new kapor nea bola age vat keaci, Eibar kapor nilam. Tokon Sangit bola, tumi jor kora kapor nite paro but manus take nite parbe na. Tokon RJ bola, I want you, i must want you.

Jamuna dhaki today episode video | jamuna dhaki today episode episode youtube | jamuna dhaki ajker episode

Tokon Sangit RJ ar hand dora bira cola jata bola, tokon RJ bola ai hat tomake husband hisabe dorar kota cilo. But tumi aj kri mal ar moto kora doraco. Tomar jonno jamunar jonno aj amake palea barata hocca.

Tokon Sangit baba ka bola, tumi ei mayatar sata amake Biye diccila. Ai mayatar sata amr marriage hola amr life ta ses hoea jato. R tumi ai mayatar sata amake biye diccilam.

Tokon Sangit ar baba bola, sa Biye ta diccilo kron Sangit RJ ka vlobasa bolacilo r sata sa suna falacilo. Tai sa Biye ta ragi hoi. Tokon sangit bola, sa jamuna ka bacanor jonno ai mitta kota bolacilo. Tokon RJ bola r koto bacabe tumi Sangit. Aj na holao kal jamuna ka morte hobe.

Jamuna dhakir ajkar third part a amra dakta pacci, RJ Sangit ar kace nijaka pray kora. Sa sangit ka accept korte bola. Tar jonno sa aj emon korca. Tokon RJ onk bujea bola, amake tumi accept koro. Amake tumi grina koro na.

যমুনা ঢাকি আজকের পর্ব | যমুনা ঢাকি সিরিয়াল আজকের পর্ব | যমুনা ঢাকি সিরিয়াল দাও

Tokon Sangit bola, ami tomake hate kori. Tomake ami mone PRAN a grina kori. Tai ai bari taka cola jao. Tokon RJ sakan taka cola jai, tobe sa bari taka cola jabe na bola.

Rj tader barita jinis pottro vanta suru kora. Tokon Sangit ar baba bola, RJ kono vabe ei jamala mitabe na. Sa jamala kortei takbe.

Aidike Jamuna der barita Jamunar nonod ar cousin nonod cola asa. Tara asa onk kushi hoi. Ja jamuna ekon o baca ace. Tarpora tara ai nea onk moja kortr taka. Tara onk besi happy.

অন্যান্য সিরিয়াল দেখুন এই লিঙ্কে ক্লিক করে – ক্লিক করুন

You May Also Like

About the Author: nepalgain11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *